Over regels

Het is niet zo dat we eerst in een chaos leefden, vervolgens regels bedachten, waarna de beschaving ontstand.

Als iedereen steelt, valt er niet samen te leven. Vandaar dat stelen in alle culturen is verboden.

Volgens de Daodejing kun je geen regels maken en verwachten dat de werkelijkheid zich ernaar voegt. 'De wereld is een heilig vat en kan niet worden veranderd', heet het in hoofdstuk XXIX.

In Nederland lijkt het licht wat dit betreft vrijwel te zijn gedoofd. Regelen is zo'n nationale ziekte dat zelfs als 'deregulering' de kop opsteekt, dat gepaard gaat met een wildgroei aan regels.

De Daodejing en de politiek

Het is zeer interessant om de Daodejing naast de politieke situatie van nu te leggen. Veel waanzin gaat door voor redelijkheid in de mediagestuurde hedendaagse politiek.

Er is sprake van 'terugkeer' van te veel overheid en te veel overheidsuitgaven naar minder, maar dat zullen vele ambtenaren en andere bureaucraten die er de afgelopen jaren bij gekomen zijn koste wat kost willen voorkomen.

Er is een terugkeer gaande van veel beregeling naar minder, maar allen die belang hebben bij die regels zullen tegenwerken. Zal het vertrouwen in de mens als sociaal wezen het winnen, zodat er minder regels nodig zijn (die veelal trouwens toch niet gehandhaafd kunnen worden en dus tot willekeur leiden)? Of zal de beweging doorschieten in idealisme en te weinig rekening houden met de menselijke natuur, waardoor misbruik meteen weer op alle fronten toeneemt?

Vaststaat dat als je ontwikkelingen waar de tijd niet rijp voor is uit alle macht probeert af te dwingen (forceren), het tegendeel van het doel wordt bereikt.

De Daodejing en politiek NL

Als je de Daodejing politiek wilt plaatsen dan kom je uit op zoiets als liberaal/humanistisch - en er is geen liberaal/humanistische partij in NL.

Lees verder >>>* * *