Hollandse fado, Atlas 2000

 

Het ijzeren heden, Atlas 1998

 

 

 

 

 

Over eigen werk

Tijdens mijn studie Nederlands hield de vraag 'Wat is literatuur?' ons colleges lang bezig. Alle mogelijke criteria kwamen aan bod. En was al die moeite voor niets? Nee, de uitkomst die er niet was, was een zegen.

Er was geen wetenschappelijk verantwoord antwoord, er was helemaal geen antwoord.

Het is net als met de natuur: de essentie van een plant, dier of mens is ongrijpbaar. Als we een bloem, of een bij zien, weten we: dit is een bloem, of een bij. En als we literatuur tot ons nemen, dan weten we: dit is literatuur.

We kunnen ons eraan overgeven, maar ze laat zich niet verabstraheren tot iets wat ze niet is.

De vraag 'wat is literatuur?' is belangrijk omdat er geen antwoord is.

Toen ik Het ijzeren heden had gepubliceerd, kreeg ik te maken met de opmerking: 'Komt die-en-die erin voor.' 'Nee,' zei ik, 'die-en-die is een mens van vlees en bloed, en in Het ijzeren heden komt alleen maar papier en drukinkt voor.' 'Ja, maar je weet wel wat ik bedoel.' 'Nee, dat gebeurt allemaal in jouw hoofd.' 'Ja ja ja.' 'Dat is juist zo leuk.'

 


* * *

 


Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!