home Bartho Kriek

Met dank aan Erik Brommijer

KROKODILACHTIGEN:

 

De vetgedrukte namen in onderstaande lijst zijn de meest voorkomende namen (voor zover ik weet). De andere namen zijn synoniemen en ondersoorten. Het uitroepteken (!) betekent dat die bewuste Engelse naam bij twee soorten voorkomt. In die gevallen heb ik de verspreidingsgebieden vermeld waardoor je kunt achterhalen om welke soort het gaat. In een aantal gevallen zijn de verspreidingsgebieden gelijk. In dat geval kun je het best www.crocodilian.com raadplegen en aan de hand van de foto’s bepalen welke soort het is. Van drie (niet-geaccepteerde) ondersoorten heb ik geen Engelse naam kunnen vinden. Daar begint de lijst mee. De kans dat je die tegenkomt is vrij klein. Het kan zijn dat de geleerden in de toekomst weer tot andere inzichten komen en van een ondersoort een soort maken of andersom. Het is ook mogelijk dat je in andere bronnen andere namen tegenkomt. De Nederlandse namen

zijn gecontroleerd door iemand van de UvA. Gewone Engelse en Nederlandse namen blijven nou eenmaal een probleemgebied, maar deze lijst biedt tenminste enige houvast.

 

 

Inhoud:

 

Engels-Nederlands

 

Indeling

 

-crocodiles

-false gavials (onderfamilie)

-gavials

-alligators and caimans

 

Bronnen

 

 

Erik Brommeijer

Juni 2002

 

Voor aanvullingen en correcties:

brommy@wxs.nl

 

 

Engels-Nederlands:

 

geen Engelse naam: Gran Chaco-brilkaaiman (Caiman crocodilus paraguayensis)

(niet algemeen geaccepteerd)

 

geen Engelse naam: Mato Grosso-brilkaaiman (Caiman crocodilus matogrossiensis)

(niet algemeen geaccepteerd)

 

geen Engelse naam: oostelijke breedsnuitkaaiman (Caiman latirostris latirostris)

(niet algemeen geaccepteerd)

 

 

African broad-fronted crocodile           breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis)

African broad-nosed crocodile                 breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis)

African caiman                                       breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis)

African crocodile                                    nijlkrokodil (Crocodylus niloticus)

African dwarf crocodile                            breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis)

African gavial/gharial                               pantserkrokodil (Crocodylus cataphractus)

African sharp-nosed crocodile                 pantserkrokodil (Crocodylus cataphractus)

African slender-snouted crocodile       pantserkrokodil (Crocodylus cataphractus)

American alligator                               mississippi-alligator (Alligator mississippiensis)

American caiman                                   noordelijke brilkaaiman (Caiman crocodilus fuscus)

American crocodile                             spitssnuitkrokodil (Crocodylus acutus)

American saltwater crocodile                  spitssnuitkrokodil (Crocodylus acutus)

Australian (freshwater) crocodile         Australische krokodil (Crocodylus johnsoni)

Australian salt water crocodile                 zeekrokodil (Crocodylus porosus)

Belize alligator/Belize crocodile               bultkrokodil (Crocodylus moreletii)

black caiman                                       zwarte kaaiman (Melanosuchus niger)

black crocodile                                      breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis)

bony crocodile                                       breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis)

Brazilian caiman                                    breedsnuitkaaiman (Caiman latirostris)

broad-fronted crocodile                           breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis)

broad-nosed caiman                               breedsnuitkaaiman (Caiman latirostris)    

broad-snouted caiman                         breedsnuitkaaiman (Caiman latirostris)

broad-snouted crocodile (!)                      moeraskrokodil (Crocodylus palustris       Indiase subcontinent) of breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis  Afrika)

brown caiman                                        noordelijke brilkaaiman (Caiman crocodilus fuscus)

 

Central African long-nosed crocodile        (Centraal-Afrikaanse) pantserkrokodil

(Crocodylus cataphractus congicus) (niet algemeen geaccepteerd, dus hou maar pantserkrokodil aan)

Central African Nile crocodile                  noordwestelijke nijlkrokodil (Crocodylus niloticus suchus)

Central African slender-snouted crocodile (Centraal-Afrikaanse) pantserkrokodil (Crocodylus cataphractus congicus) (niet algemeen geaccepteerd, dus hou maar pantserkrokodil aan)

Central American alligator                       spitssnuitkrokodil (Crocodylus acutus)

Central American crocodile                     bultkrokodil (Crocodylus moreletii)

Ceylon marsh/mugger crocodile              (ceylon)moeraskrokodil (Crocodylus palustris kimbula) (niet algemeen geaccepteerd, dus maak er maar moeraskrokodil van)

Chaco broad-snouted caiman                  noordelijke breedsnuitkaaiman (Caiman latirostris chacoensis)

China alligator                                     Chinese alligator (Alligator sinensis)

Chinese alligator                                    Chinese alligator (Alligator sinensis)

Colombian crocodile                               orinocokrokodil (Crocodylus intermedius)

common caiman                                    brilkaaiman (Caiman crocodilus)

Congo dwarf crocodile                            Centraal-Afrikaanse breedvoorhoofdkrokodil

(Osteolaemus tetraspis osborni) (voorheen           Osteoblepharon osborni)

Cuban crocodile                                  ruitkrokodil (Crocodylus rhombifer)

Cuvier's dwarf caiman                         wenkbrauwkaaiman/dwergkaaiman/Cuvier's gladvoorhoofdkaaiman (Paleosuchus palpebrosus)

Cuvier's smooth-fronted caiman               wenkbrauwkaaiman/dwergkaaiman/Cuvier's gladvoorhoofdkaaiman (Paleosuchus palpebrosus)

 

dusky caiman                                        noordelijke brilkaaiman (Caiman crocodilus fuscus)

dwarf caiman                                         wenkbrauwkaaiman/dwergkaaiman/Cuvier's gladvoorhoofdkaaiman (Paleosuchus palpebrosus)

dwarf crocodile (!)                                   wenkbrauwkaaiman/dwergkaaiman/Cuvier's gladvoorhoofdkaaiman (Paleosuchus palpebrosus       Zuid-Amerika) of breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis    Afrika)

 

East African Nile crocodile                      zuidoostelijke nijlkrokodil (Crocodylus niloticus africanus)

estuarine crocodile                                 zeekrokodil (Crocodylus porosus)

Ethiopian Nile crocodile                          noordoostelijke nijlkrokodil (Crocodylus niloticus niloticus)

 

false gavial/gharial                              valse/onechte gaviaal (Tomistoma schlegelii)

fish crocodile                                         Australische krokodil (Crocodylus johnsoni)

Florida alligator                                      mississippi-alligator (Alligator mississippiensis)

'freshie'                                                  Australische krokodil (Crocodylus johnsoni)

 

'gator' (!)                                                zeekrokodil (Crocodylus porosus Zuidoost-Azië)

of mississippi-alligator (Alligator mississipiensis   zuidoosten van de VS)

gavial                                                  gangesgaviaal (Gavialis gangeticus)

gharial                                                   zie gavial

 

Indian gavial/gharial                                gangesgaviaal (Gavialis gangeticus)

(Indian) mugger/muggar (crododile)          moeraskrokodil (Crocodylus palustris (palustris))

Indian swamp crocodile                          moeraskrokodil (Crocodylus palustris)

Indo-Pacific crocodile                             zeekrokodil (Crocodylus porosus)

 

Jacaré caiman                                       yacarekaaiman (Caiman yacare)

Johnson's (river) crocodile                       Australische krokodil (Crocodylus johnsoni)

 

Kenya alligator                                       oostelijke nijlkrokodil (Crocodylus niloticus pauciscutatus)

Kenya caiman                                       oostelijke nijlkrokodil (Crocodylus niloticus pauciscutatus)

Kenyan Nile crocodile                             oostelijke nijlkrokodil (Crocodylus niloticus pauciscutatus)

 

long-nosed crocodile                              pantserkrokodil (Crocodylus cataphractus)

long-snouted West African crocodile        pantserkrokodil (Crocodylus cataphractus)

loricate crocodile                                    pantserkrokodil (Crocodylus cataphractus)

Louisiana alligator                                  mississippi-alligator (Alligator mississippiensis)

 

Madagascan Nile crocodile                     madagascar-nijlkrokodil (Crocodylus niloticus madagascariensis)

Magdalena caiman                                 noordelijke brilkaaiman (Caiman crocodilus fuscus)

Malagasy alligator                                  madagascar-nijlkrokodil (Crocodylus niloticus madagascariensis)

Malagasy Nile crocodile                          madagascar-nijlkrokodil (Crocodylus niloticus madagascariensis)

Malay gavial                                          valse/onechte gaviaal (Tomistoma schlegelii)

Malay gharial                                         valse/onechte gaviaal (Tomistoma schlegelii)

Malayan fish crocodile                            valse/onechte gaviaal (Tomistoma schlegelii)

man-eating crocodile                              zeekrokodil (Crocodylus porosus)

marsh crocodile                                   moeraskrokodil (Crocodylus palustris)

Mexican crocodile                                  bultkrokodil (Crocodylus moreletii)

Mindoro crocodile                                   Filippijnse krokodil (Crocodylus mindorensis)

Mississippi alligator                                mississippi-alligator (Alligator mississippiensis)

Morelet's crocodile                              bultkrokodil (Crocodylus moreletii)

mugger (crocodile)                                 moeraskrokodil (Crocodylus palustris (palustris))

musky caiman                                       wenkbrauwkaaiman/dwergkaaiman/Cuvier's gladvoorhoofdkaaiman (Paleosuchus palpebrosus)

 

narrow-jawed crocodile                           pantserkrokodil (Crocodylus cataphractus)

New Guinea(n) (freshwater) crocodile Nieuw-Guinese krokodil (Crocodylus novaeguineae)

Nile crocodile/Nilotic crocodile           nijlkrokodil (Crocodylus niloticus)

 

Orinoco crocodile                                orinocokrokodil (Crocodylus intermedius)

Osborn's dwarf crocodile                         Centraal-Afrikaanse breedvoorhoofdkrokodil

(Osteolaemus tetraspis osborni) (voorheen           Osteoblepharon osborni)

 

panzer crocodile                                    pantserkrokodil (Crocodylus cataphractus)

Paraguayan caiman                               yacarekaaiman (Caiman yacare)

pearly crocodile                                     ruitkrokodil (Crocodylus rhombifer)

Philippine (freshwater) crocodile        Filippijnse krokodil (Crocodylus mindorensis)

pike-headed alligator                              mississippi-alligator (Alligator mississippiensis)

piranha caiman                                      yacarekaaiman (Caiman yacare)

 

rawing crocodile                                     zeekrokodil (Crocodylus porosus)

red caiman                                            yacarekaaiman (Caiman yacare)

Rio Apaporis caiman                              Rio Apaporis-brilkaaiman (Caiman crocodilus apaporiensis)

rough-backed crocodile                           breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis)

 

salt water crocodile                             zeekrokodil (Crocodylus porosus)

'salty'                                                    zeekrokodil (Crocodylus porosus)

Schneider's dwarf caiman                       wigkopkaaiman/Schneider's gladvoorhoofdkaaiman (Paleosuchus trigonatus)

Schneider's smooth-fronted caiman         wigkopkaaiman/Schneider's gladvoorhoofdkaaiman (Paleosuchus trigonatus)

sea-going crocodile                                zeekrokodil (Crocodylus porosus)

Siamese (freshwater) crocodile           Siamese krokodil (Crocodylus siamensis)

Singapore large grain                              Nieuw-Guinese krokodil (Crocodylus novaeguineae)

Singapore small grain (!)                         zeekrokodil (Crocodylus porosus             Zuidoost-Azië) of Siamese krokodil (Crocodylus siamensis         ook Zuidoost-Azië) (zie bij twijfel foto’s op www.crocodilian.com)

slender-snouted crocodile                       pantserkrokodil (Crocodylus cataphractus)

smooth-fronted caiman                        wigkopkaaiman/Schneider's gladvoorhoofdkaaiman (Paleosuchus trigonatus)

smooth-fronted dwarf crocodile                wigkopkaaiman/Schneider's gladvoorhoofdkaaiman (Paleosuchus trigonatus)

softbelly (crocodile) (!)                            bultkrokodil  (Crocodylus moreletii           Midden-Amerika) of Siamese krokodil (Crocodylus siamensis   Zuidoost-Azië)

South African Nile crocodile                    zuidelijke nijlkrokodil (Crocodylus niloticus cowiei)

South American alligator (!)                     spitssnuitkrokodil (Crocodylus acutus)(naam komt soms ook voor bij Caiman sclerops, de oude naam van Caiman crocodilus           brilkaaiman) (komen beide voor in Midden- en Zuid-Amerika; zie foto’s)

southern spectacled caiman                   yacarekaaiman (Caiman yacare)

spectacled caiman                              brilkaaiman (Caiman crocodilus) (voorheen           Caiman sclerops)

Sri Lanka mugger crocodile                     (ceylon)moeraskrokodil (Crocodylus palustris kimbula) (niet algemeen geaccepteerd, dus maak er maar moeraskrokodil van)

subwater crocodile (!)                             pantserkrokodil (Crocodylus cataphractus            Centraal- en West-Afrika) of zeekrokodil (Crocodylus porosus      Zuidoost-Azië)

Sudanese Nile crocodile                         noordoostelijke nijlkrokodil (Crocodylus niloticus niloticus)

 

T'o                                                        Chinese alligator (Alligator sinensis)

Tomistoma                                            valse/onechte gaviaal (Tomistoma schlegelii)

 

Venezuelan delta crocodile                     orinocokrokodil (Crocodylus intermedius)

 

West African dwarf crocodile                   West-Afrikaanse breedvoorhoofdkrokodil (Osteolaemus tetraspis tetraspis)

West African Nile crododile                     westelijke nijlkrokodil (Crocodylus niloticus chamses)

 

Yacare caiman                                    yacarekaaiman (Caiman yacare)

Yangtze alligator                                    Chinese alligator (Alligator sinensis)

yow lung (betekent modderige draak)       Chinese alligator (Alligator sinensis)

 

 

 

Indeling:

 

Orde: Crocodylia/Crocodilia (crocodilians: krokodillen/krokodilachtigen)

 

Familie: Crocodylidae (crocodiles: krokodillen)      

 

Onderfamilie: Crocodylinae (crocodiles: echte krokodillen)

 

Geslacht: Crocodylus (crocodile: echte krokodil)

 

American crocodile                                   spitssnuitkrokodil                  Crocodylus acutus

-American saltwater crocodile

-Central American alligator

-South American alligator (!) (ook bij Caiman sclerops: oude naam van Caiman crocodilus)

 

African slender-snouted crocodile        pantserkrokodil                     Crocodylus cataphractus

-African gavial/gharial

-African sharp-nosed crocodile

-long-nosed crocodile

-long-snouted West African crocodile

-loricate crocodile

-narrow-jawed crocodile

-panzer crocodile

-slender-snouted crocodile

-subwater crocodile (!) (ook bij Crocodylus porosus)

 

Ondersoorten:

 

Central African slender-snouted  crocodile                        Centraal-Afrikaanse pantserkrokodil         

 -Central African long-nosed crocodile                               (Crocodylus cataphractus congicus)

                                                                                    (niet algemeen geaccepteerd)

 

Orinoco crocodile                          orinocokrokodil                     Crocodylus intermedius

-Colombian crocodile

-Venezuelan delta crocodile

                                   

Australian (freshwater) crocodile          Australische krokodil                        Crocodylus johnsoni

-fish crocodile                                                                                               

-‘freshie’

-Johnson’s (river) crocodile

 

Philippine crocodile                                  Filippijnse krokodil                Crocodylus mindorensis

-Mindoro crocodile

-Philippine freshwater crocodile

 

Oorspronkelijk een ondersoort van Crocodylus porosus; later van Crocodylus novaeguineae

(Crocodylus novaeguineae mindorensis), maar nu dus een aparte soort.

 

 

N.B: mogelijke aparte soort: Crocodylus raninus (nog geen bewijzen voor);

zie ook Crocodylus siamensis _________________________________________________________________________________

Morelet’s crocodile                                    bultkrokodil                            Crocodylus moreletii

-Belize alligator

-Belize crocodile

-Central American crocodile

-Mexican crocodile

-softbelly crocodile (!) (niet te verwarren met de softbelly bij de Siamese crocodile)

 

Nile crocodile                                              nijlkrokodil                              Crocodylus niloticus

-African crocodile

-Nilotic crocodile                              

 

Ondersoorten (nog niet algemeen erkend, gebruik onderstaande namen alleen als onderscheid

wordt gemaakt tussen de ondersoorten):

 

East African Nile crocodile  zuidoostelijke nijlkrokodil                 Crocodylus niloticus africanus

West African Nile crododile             westelijke nijlkrokodil                        C. n. chamses

South African Nile crocodile            zuidelijke nijlkrokodil                         C. n. cowiei

 

Malagasy Nile crocodile       madagascar-nijlkrokodil                   C. n. madagascariensis

-Madagascan Nile crocodile

-Malagasy alligator

 

Ethiopian Nile crocodile       noordoostelijke nijlkrokodil              C. n. niloticus

-Sudanese Nile crocodile

 

Kenyan Nile crocodile          oostelijke nijlkrokodil                                    C. n. pauciscutatus

-Kenya alligator

-Kenya caiman

 

Central African Nile crocodile  noordwestelijke nijlkrokodil         C. n. suchus

__________________________________________________________________________________

New Guinea(n) crocodile             Nieuw-Guinese krokodil       Crocodylus novaeguineae

-New Guinea freshwater crocodile

-Singapore large grain

marsh crocodile                             moeraskrokodil                     Crocodylus palustris

-broad-snouted crocodile (!)

-Indian swamp crocodile

-(Indian) mugger/muggar (afgeleid van het Hindi-woord ‘magar’, dat watermonster betekent)                                  

 

Ondersoorten:

 

Ceylon mugger crocodile     (ceylon)moeraskrokodil        Crocodylus palustris kimbula

-Ceylon marsh crocodile                                                      (niet algemeen geaccepteerd)

-Sri Lanka mugger crocodile

 

 

salt water crocodile                                   zeekrokodil                            Crocodylus porosus

-Australian salt water crocodile

-estuarine crocodile

-‘gator’ (!) (lokale Australische naam, niet te verwarren met Alligator Mississippiensis)

-Indo-Pacific crocodile

-man-eating crocodile

-rawing crocodile

-‘salty’

-sea-going crocodile

-Singapore small grain (!) (ook bij Crocodylus siamensis)

-subwater crocodile (!) (ook bij Crocodylus cataphractus)

 

 

voorgestelde ondersoort: Crocodylus porosus minikanna (niet geaccepteerd) 

__________________________________________________________________________________

Cuban crocodile                             ruitkrokodil                             Crocodylus rhombifer

-pearly crocodile

__________________________________________________________________________________

Siamese crocodile                         Siamese krokodil                  Crocodylus siamensis

-Siamese freshwater crocodile

-Singapore small grain (!) (ook bij Crocodylus porosus)

-soft belly (!) (niet te verwarren met de soft belly bij Morelet’s crocodile)

 

N.B.: ook hier wordt de Crocodylus raninus als mogelijke aparte soort genoemd

(net als bij Crocodylus mindorensis) (niet algemeen geaccepteerd)

 

Geslacht: Osteolaemus (broad-fronted crocodile: breedvoorhoofdkrokodil)

 

African broad-fronted crocodile breedvoorhoofdkrokodil       Osteolaemus tetraspis

-African broad-nosed crocodile

-African caiman

-African dwarf crocodile

-black crocodile

-bony crocodile

-broad-fronted crocodile

-broad-snouted crocodile (!) (ook bij Crocodylus palustris)        

-dwarf crocodile

-rough-backed crocodile

 

Ondersoorten:

 

Congo dwarf crocodile  Centraal-Afrikaanse breedvoorhoofdkrokodil Osteolaemus tetraspis osborni

-Osborn’s dwarf crocodile (voorheen: Osteoblepharon osborni)

 

West African dwarf crocodile West-Afrikaanse breedvoorhoofdkrokodil  Osteolaemus tetraspis

                                                                                                                      tetraspis          

 

 

 

 

Onderfamilie: Tomistominae (false gavials: valse/onechte gavialen)

 

Geslacht: Tomistoma (false gavial: valse/onechte gaviaal)

 

false gavial                                       valse/onechte gaviaal                       Tomistoma schlegelii

-false gharial

-Malay gavial

-Malay gharial

-Malayan fish crocodile

-Tomistoma

 

N.B.: Mogelijk behorend tot de familie Gavialidae (Gavialus gangeticus),

maar hier bestaat veel onduidelijkheid over.

 

Familie: Gavialidae (gavials: gavialen)

 

Onderfamilie: Gavialinae (gavials: echte gavialen)

 

Geslacht: Gavialis ( (true) gavial: (echte) gaviaal)

 

(Indian) gavial                                  gangesgaviaal                                   Gavialis gangeticus

-(Indian) gharial

(berust mogelijk op een spelfout)

 

(‘gavial’ is afgeleid van het Hindi-woord voor krokodil ‘ghariyal’)

 

 

 

 

Familie: Alligatoridae (alligators)          

 

Onderfamilie: Alligatorinae (alligators and caimans: alligators en kaaimans)

 

Geslacht: Alligator (alligator)

 

American alligator                          mississippi-alligator             Alligator mississippiensis

-Florida alligator

-Louisiana alligator

-Mississippi alligator

-pike-headed alligator

-‘gator’ (!) (niet te verwarren met de ‘gator’ bij Crocodylus porosus;

is op zich niet zo moeilijk,  want ze leven in verschillende werelddelen)

__________________________________________________________________________________

Chinese alligator                            Chinese alligator                   Alligator sinensis

-China alligator

-T’o

-Yangtze alligator                             

-yow lung (betekent modderige draak)

 

Geslacht: Caiman (caimans/caymans: brilkaaimans)

 

spectacled caiman                         brilkaaiman                            Caiman crocodilus

-common caiman                                                                              (voorheen: Caiman sclerops)

 

Ondersoorten:

 

Rio Apaporis caiman                                   Rio Apaporis-brilkaaiman    Caiman crocodilus apaporiensis

 

 

brown caiman                                                noordelijke brilkaaiman        Caiman crocodilus fuscus

-American caiman

-dusky caiman

-Magdalena caiman

 

geen Engelse naam                                     Mato Grosso-brilkaaiman    Caiman crocodilus matogrossiensis

                                                                                                            (niet algemeen geaccepteerd)

 

geen Engelse naam                                     Gran Chaco-brilkaaiman      Caiman crocodilus paraguayensis

                                                                                                            (niet algemeen geaccepteerd)

_________________________________________________________________________________

Yacare caiman                                            yacarekaaiman                     Caiman yacare

-Jacaré caiman                                                                                             (voorheen Caiman crocodilus

-Paraguayan (spectacled) caiman                                                  yacare)

-piranha caiman

-red caiman

-southern spectacled caiman

 

 

 

broad-snouted caiman                             breedsnuitkaaiman               Caiman latirostris

-Brazilian caiman

-broad-nosed caiman          

 

Ondersoorten:

 

Chaco broad-snouted caiman         noordelijke breedsnuitkaaiman  Caiman latirostris chacoensis

geen Engelse naam             oostelijke breedsnuitkaaiman                        Caiman latirostris latirostris         

                                                                                                    (niet algemeen geaccepteerd) _______________________________________________________________________________

Geslacht: Melanosuchus (black caiman: zwarte kaaiman)

 

black caiman                                               zwarte kaaiman                                 Melanosuchus niger

 

Geslacht: Paleosuchus (dwarf caimans: gladvoorhoofdkaaimans)

 

Cuvier’s dwarf caiman                  wenkbrauwkaaiman/dwergkaaiman/

Cuvier’s gladvoorhoofdkaaiman     Paleosuchus palpebrosus

-Cuvier’s smooth-fronted caiman

-dwarf caiman

-dwarf crocodile

-musky caiman

 

smooth-fronted caiman                wigkopkaaiman /

Schneider’s gladvoorhoofdkaaiman           Paleosuchus trigonatus

-Schneider’s dwarf caiman

-Schneider’s smooth-fronted caiman

-smooth-fronted dwarf crocodile

 

 

Bronnen:

 

De Crocodilian Biology Database: http://www.flmnh.ufl.edu/natsci/herpetology/brittoncrocs/cbd.html

 

http://demeter.museum.state.il.us/isas/kingdom/rept007a.html

 

www.crocodilian.com (foto’s, soorteninfo, gedrag, biologie, behoud, links enz.) (in ontwikkeling)

 

http://www.embl-heidelberg.de/~uetz/families/Crocodylidae.html

 

Trutnau, Ludwig: Krokodille: Alligatoren, Kaimane, echte Krokodile und Gaviale.

Magdeburg, 1994.