Geologietermen

home

Deze termen heb ik verzameld toen ik bij het NOB de TELEAC-serie 'Ontdek de geologie' vertaalde.

*[metamorfe graad]

*[smelt] (magma is geen echte vloeistof)

*basisch gesteente is bazaltisch

*het Amerikaanse Korps der Genie

*intermediaire gesteenten - stollings- (meng. mafisch/felsisch)

*kam en trog van een golf

*migmatieten - mengeling stolings-/metamorfe gesteenten

*textuur (Nederlands) betreft onderlinge relatie tussen de korrels in een gesteente (o.a. rangschikking, korrelgrootte en -vorm).

*zuur gesteente is bijv. graniet (granitisch)

?kettle - gletsjermolen

?longshore current - kuststroming (met sediment: kustdrift)

abrasion - abrasie

abrasion - abrasie etc.

alluvial fans - puinwaaiers

aquifer - watervoerende laag

aquitard (=aquiclude) - ondoorlatende/impermeabele laag

artesian - artesisch

auxiliary - (ook in titels) (bij Low Sill) extra (dam)

backwash - golfterugloop

bajada - bajada

base level - erosiebasis

bed - laag

bed load - bodemlast

bedding - gelaagdheid (stratification)

bedding plane - laagvlak

bedrock - vast gesteente

blow-out - windkuil

blue chist - blauwschist

braided stream - verwilderde rivier

canyon - canyon

channel - rivierbedding (soms: kanaal) (soms: stroomgeul?)

chert - hoornsteen

cut bank - stootoever, holle oever, steile oever

dendritic pattern - zie boek Teleac

diatom - idem/kiezelwier, -alg

differentiation - differentiatie

dike - dyke

discharge - debiet, het

distributary - vertakking

drill core - boormonsters

effluent (`uit het grondwater') - effluent(ie)

end moraine - eindmorene (grote berg till)

esker - esker, smeltwaterrug, lang en slingerend

fault - breuk

felsic - felsisch (kwarts, kaliveldspaat, plagioklaas)

firn - firn (gecompacteerde sneeuw)

flash floods - idem (boek Teleac)

flood plain - riviervlakte

fold - plooi

gabbro - grofkorrelig, ultrabasisch gesteente bestaand vooral uit plagioklaas, olivijn en pyroxenen.

hydraulic action - ...

ice sheet - ijskap

igneous rock - stollingsgesteente

incised meander - ingesneden meander

inclusion - insluitsel

intersecting pattern - ...

interstice - tussenruimte

intrusive - intrusief

joint - spleet, barst, scheur

komatites - komatiiten

laccolith - lakkoliet

levees - oeverwallen

mafic - mafisch (met veel ijzer en magnesium): olivijn, pyroxenen, amfibolen en glimmers, bijv. gabbro.

mass wastage - massabeweging

mountain building - gebergtevorming

nappe - dekblad (met "fold-: plooidekblad)

pediment - pediment

peneplain - vereffeningsvlakte (boek Teleac: peneplain)

phaneritic - ...

platy -...

playa - playa

plucking - losrukken

plutonic - plutonisch (diep gevormde intrusies)

point bar - meanderrichels

potassium feldspar - kaliveldspaat

progressieve metamorfose - higher metam. grade = ...

progressive - progressieve metamorfose

radiolaria - idem/straaldiertjes

reaction series - reactiereeks (continue tak en discontinue tak) van Bowen

refraction - golfrefractie

revived river/rejuvenated stream - verjongde rivier

rock record - (geen term voor)

saltation - saltatie

sandspits, baymouth bars - schoorwallen

schist - schist

seawall - strandmuur

silica - silica

silica and alumina - silicium- en aluminiumverbindingen

sinkhole - doline

snowball garnet - sneeuwbalgranaat

soil moisture - bodemvocht (in de titels)

stoping - stoping

striation - streping

swash - golfoploop

thalweg - stroomgeul

till - till (gletsjerpuin aan randen gedeponeerd)

traction load - ...

trellis pattern - ...

tsunami - (seismische) vloedgolf, tsoenami

ultra betekent: meer dan 90%

uniformity - uniformitarisme

uplift - opheffing

water table - grondwaterspiegel

wave base - golfbasis

wave front - golffront

zone of accumulation - accumulatiezone

zone of wastage - ablatiezone