Intro A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Appendix

Lijst van juridische begrippen
Engels-Nederlands

tbv videovertalers Hoek & Sonépouse, Diemen

Klik op bovenstaande navigatiebalk op de eerste letter van het gezochte woord; de rest wijst zich vanzelf

Verantwoording Het materiaal in deze lijst is voor het overgrote deel ontleend aan: Elsevier’s Dictionary of Criminal Science van Johann Anton Adler (Elsevier 1960); West’s Law & Commercial Dictionary van Rolando Epstein, red. (West Publishing Company 1985); Fockema Andreae’s Verwijzend en Verklarend Juridisch Woordenboek van Mr N.E. Algra en Mr H.R.W. Gokkel (Samson H.D. Tjeenk Willink 1995); International Business Dictionary van F. Munniksma (Kluwer 1975); het materiaal in de bijlage is ontleend aan An Introduction to American Government van Kenneth Prewitt en Sidney Verba (Harper & Row 1979). Samenstelling Nico Kuipers, Hoek & Sonépouse